Drobečková navigace

Úvod > Zemědělská výroba

Zemědělská výroba

Školní statek hospodaří na pozemcích ležících v Chebské pánvi v nadmořské výšce okolo 450 m. Půdy jsou zde převážně hlinité s podílem jílovitých částic v rozmezí 30 - 45 %.

Roční úhrn srážek činí 550 - 650 mm, roční průměrná teplota se pohybuje okolo 8 °C. 

Celkově patří toto území k méně úrodným oblastem České republiky.

Zemědělství v rostlinné výrobě je zde zaměřené hlavně na výrobu krmných obilovin, řepky a výrobu pícnin. 

V živočišné výrobě se zde hlavně provádí pastevní odchov masného skotu.