Drobečková navigace

Úvod > Zemědělská výroba > Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Školní statek v současné době hospodaří na cca 605 ha zemědělské půdy. Z toho orná zaujímá výměru přibližně 521 ha, louky 54 ha a pastviny 30 ha.

Struktura plodin pěstovaných  na orné půdě pro rok 2019:

 • pšenice ozimá - 233 ha

 • ječmen ozimý - 49 ha                                 

 • ječmen jarní - 39 ha                                    

 • řepka olejná - 186 ha                                       

 • kukuřice - 52 ha                          

 • víceleté pícniny na orné půdě - 19 ha                     

Výnosy obilovin a řepky dosažené v roce 2019:   

 • pšenice ozimá - 5,92 t/ha                              

 • ječmen ozimý - 5,64 t/ha                          

 • ječmen jarní - 4,77 t/ha                             

 • řepka olejná - 3,49 t/ha

 • kukuřice v zel. hmotě - 39,00 t/ha

 

Ředitel Školního statku a KSEV, hlavní agronom:  Ing. Leoš Horčička Tel: 603 219 201 Email: horcicka@sscheb.cz