Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o.

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. 

Příspěvková organizace vykonává činnost školního statku a střediska ekologické výchovy. Doplňkovou činností je plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb. Dále pak myslivost a pronájem majetku školního statku a poskytování služeb s tím spojených. 

Jako vzdělávací zařízení funguje v Chebu již od roku 1964. Tradičně poskytuje výukové zázemí pro žáky zemědělských a technických oborů v chebském regionu a zároveň se zabývá zemědělskou výrobou. Při Školním statku Cheb je zřízeno krajské středisko ekologické výchovy s působností napříč všemi formami vzdělání.

Základním posláním Krajského střediska ekologické výchovy v Chebu je podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji a uplatňování metod badatelské výuky. V rámci této činnosti nabízíme školám i školkám výukové programy tematicky související zejména se zemědělstvím, s chovy hospodářských zvířat a pěstitelstvím, dále s tradičními řemesly, ale i s oblastmi biologie, ekologie a ochrany životního prostředí. Nabídku programů najdete zde.