Seznam knih k zapůjčení

název

autor

vydavatel

rok vydání

počet knih k zapůjčení

Agroturistika v nápadech

Mikula P., 

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1995

34

Biologie - učebnice pro I. ročník středních odborných učilišť obor zahradník a pěstitel

Švihrová A., Vozáblová K.,

Státní pedagogické nakladatelství

1980

1

Bionafta - ekologické alternativní palivo do vznětových motorů

Pokorný Z.,

institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

2

Bioproduky

Moudrý J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

34

Biotopy České republiky

Sádlo J., Storch D.,

Institut dětí a mládeže

1999

1

Cvičení z ochrany rostlin

Hurňák A., Bařinka Ľ.,

SZN

1988

1

Doporučené technologické postupy pěstování okopanin a pícnin a jejich ekonomika

Abraham Z.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

1

Doporučené technologické postupy pěstování zrnin, olejnin a luskovin a jejich ekonomika

Abraham Z.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

2

Ekologická výchova na středních odborných učilištích zemědělských

Hurňák O., Varga S.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1992

4

Ekologické zemědělství pro chráněná území

Komberec S., Homola V., Knobová A.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

27

Encyklopedie pěstování víceletých pícnin na orné půdě

Šantrůček J.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2003

1

Hospodaření zemědělců v chráněných územích

Komberec S., Homola V., Knobová A.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

50

Hubení plevelů odolných vůči herbicidům

Mikulka J., Chodová D.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

2

Hubení plevelů odolných vůči herbicidům

Mikulka J., Chodová D.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2002

1

Hybridní odrůdy žita

Macháň F.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

1

Chhráněná krajinná oblast České středohoří Lovoš - Boreč

Kinský J., Kubát K., Vlček M.,

NV Litoměřice

1981

2

Chov drobných hospodářských zvířat

Horák J., Horáková V.,

SZN

1990

1

Chov zvířat 2 - učebnice pro SZŠ

Miškovský Z.,

Credit

1995

2

Inovácie v poľnohospodárstve

Babinský J.,

Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava

1982

1

Invazivní rostliny a základní způsoby jejich likvidace

Černý Z., Neruda J., Václavík F.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

39

Jednoduché dřevěné stavby v zemědělství

Brož V.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

2

Jednoduché účetnictví v zemědělské praxi

Pelikán V.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

2

Kapalná hnojiva

Kalina M.,

SCHZ Lovosice

1990

1

Katalog zemědělských mechanizačních prostředků

Višek B.,

SZN

1982

1

Konvenční a perspektivní způsoby zpracování a kultivace půdy

Škoda V., Cholenský J.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2002

1

Malá zemědělská mechanizace

Kraus Z.,

 

1996

1

Metodická příručka pro ochranu rostlin II. Zelenina, ovocné plodiny a réva vinná

Kužma Š.,

Státní rostlinolékařská správa

1997

1

Náhrady škod způsobených na zemědělském majetku činností jiných subjektů

Němec J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Náklady na provoz zemědělských strojů

Abraham Z.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

2

Odhad věku domácích přežvýkavců

Komárek V.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

3

Odhad věku koně

Komárek V.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

2

Odchov telat 

Čítek J., Šoch M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

2002

1

Ochrana rostlin 

Hurňák, Bařinka

SZN

1981

1

Ochrana rostlin proti živočišným škůdcům

Kabíček J., Kazda J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

1

Organická hnojiva, jejich výroba a použití

Richter R., Kubát J.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2003

1

Ošetřování, hodnocení jakosti a zpracování mléka na farmě

Pešek M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

28

Partnerské projekty neziskových organizací

Krátký J., Nechvilová S., Vaisová H.,

Koalice nevládek Pardubicka o.s.

2010

1

Partnerství pro zdraviu krajinu

 

DAPHNE o.p.s.

2010

18

Perspektivní technologické postupy a stroje pro hnojení

Kovaříček P., Zelená L., Vlášková M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

1

Pěstování rostlin I. - učebnice pro SZŠ

Teksl M., Miller I., Křišťan T., Kaňková M.,

Credit

1996

1

Pěstování vánočních stromků

Černý Z., Neruda J., Lokvenc T.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2005

1

Pěstování, sklizeň a úprava proutí

Vylíčilová M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1991

2

Počítač v zemědělství

Vrecion P., Štemberk M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

1

Posklizňové ošetřování zrnin

Maleř J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

1

Práce s kosou a srpem

Pešička J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

3

Praktické lukařství

Velich J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

1

Průmyslová hnojiva, jejich vlastnosti a použití

Richter R., Hlušek J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

1

Přechod na ekologický způsob hospodaření

Moudrý J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

34

Přestavby a opravy stájí

Hujňák J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

2

Přirozené a umělé líhnutí drůbeže

Kříž L.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1995

1

Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech

Kalač P., Míka V.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

1997

1

Půdní úrodnost

Richter R.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

1

Půdní úrodnost

Richter R., Hlušek J.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2003

1

Regulace zaplevelení polí

Kohout V.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

3

Ruční nářadí pro práci v lese

Černý Z., Neruda J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

1

Řez jádrovin modifikovaným systémem pillar

Fischer J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

1

Sadovnictví

Růžičková J.,

SZN

1980

1

Skladování zrnin

Maleř J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

2

Skleníky a jejich vlastnosti a vybavení

Haš S.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2002

1

Soustřeďování dříví koňmi

Radvan J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1995

2

Stáje s použitím dřevěných a lepených konstrukcí

Hujňák J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

2

Stroje pro pěstování a sklizeň zrnin

Kroupa P., Hůla J., Kovaříček P.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

1

Stroje pro pěstování a sklizeň zrnin

Kroupa P., Hůla J., Kovaříček P.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2002

2

Stroje pro sklizeň a konzervaci pícnin

Holubová V., Luňáček M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

1

Stroje pro sklizeň pícnin na seno

Červinka J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

1

Stroje pro sklizeň pícnin na seno

Červinka J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

2002

1

Šlechtění skotu a jeho vliv na jednotlivé chovy

Přibyl J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

2

Technika v dochovu a výkrmu prasat

Brož V., Kic P.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

1

Technika v chovech nosnic

Brož V., Kic P.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1995

1

Technologické systémy a stroje pro zpracování půdy

Hůla J., Mayer V.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

1

Technologie pěstování brambor

Vokál B.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2004

1

Technologie rostlinné výroby I.

Krištín J.,

SZN

1988

1

Těžba dřeva v lesích zemědělských podniků

Rada O.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

2

Tvorba stájového prostředí

Kic P., Brož V.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1995

2

Ubytování ve vesnické turistice

Stříbrná M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

28

Úprava zrnin ke krmení

Maleř J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

1

Veterinární příručka pro chovatele hospodářských zvířat

Kolář Z.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

2

Výběr plodin a osevní postupy pro rodinný zemědělský podnik

Vašák J., Honz J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

3

Výroba a použití kompostů v zemědělství

Váňa J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

1

Výroba palivového dříví a topení dřevem

Rada O.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

2

Výroba révového vína

Hubáček V.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

2

Využití biologických technologií v rostlinné výrobě

Jech Z., 

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČSR

1989

1

Využití biologických technologií v živočišné výrobě

Machálek E.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČSR

1990

1

Výživa a hnojení pícních kultur

Poulík Z.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1996

1

Výživa a krmení krav

Čermák B.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

2000

2

Výživa a krmení prasat ve výkrmu

Lád F.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2004

5

Výživa a krmení telat a jalovic

Čermák B.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

2

Výživa a krmení vykrmovaného skotu

Čermák B.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

1

Výživa a krmení vykrmovaného skotu

Čermák B.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2002

1

Zákalady zahradnické výroby

Hurňák A.,

SZN

1989

1

Základy ekologického provozu zemědělských staveb

Komberec S., 

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

31

Základy chovu hrabavé drůbeže

Tůmová E.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Základy chovu hrabavé drůbeže

Tůmová E.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2004

2

Základy chovu kapra

Dubský K.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

2

Základy chovu koz

Fantová M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

1

Základy chovu koz

Fantová M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

1

Základy chovu králíků k mastné produkci

Mach K., Majzlík I.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

2000

1

Základy chovu mastných plemen skotu

Pytloun J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

2

Základy chovu mléčných plemen skotu

Louda F.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Základy chovu mléčných plemen skotu

Louda F.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Základy chovu netradiční drůbeže

Snížek J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

2

Základy chovu ovcí

Štolc L.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

2

Základy chovu pštrosů

Snížek J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

2

Základy chovu skotu bez tržní produkce mléka

Louda F., Mrkvička J., Stádník L.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

2001

1

Základy chovu telat

Čítek J., Štoch M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Základy chovu vodní drůbeže

Tůmová E.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Základy chovu vodní drůbeže

Tůmová E.,

Ústav zemědělských a potravinářských informací

2004

2

Základy odchovu telat

Čítek J., Štoch M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Základy ochrany lesních kultur

Černý Z., Neruda J., 

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

2

Základy pastvinářství

Čítek J., Šandera Z.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

1

Základy pěstování bobu obecného

Fuciman L.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Základy pěstování cibulové zeleniny

Malý I., Petříková K.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

2000

1

Základy pěstování cukrovky

Pulkrábek J., Šroller J.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

1

Základy pěstování hrachu

Hosnedl V., Hochman M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1994

1

Základy pěstování kořenové zeleniny

Malý I., Petříková K.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

1

Základy pěstování kukuřice a jednoletých pícnin

Vrzal J., Novák D., 

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1995

1

Základy pěstování máku

Bechyně M.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

1

Základy pěstování ozimé pšenice

Faměra O.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1993

1

Základy pěstování plodové zeleniny 

Petříková K., Malý I.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1998

1

Základy pěstování plodové zeleniny 

Petříková K., Malý I.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

2003

1

Základy pěstování přadného a olejného lnu

Štaud J., Vašák J., 

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1997

1

Základy pěstování raných brambor

Hamouz K.,

Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR

1999

1

Základy pěstování řepky ozimé

Baranyk P.,