Drobečková navigace

Úvod > Ekocentrum > Výukové programy > Programy pro základní a střední školy

Výukové programy pro základní a střední školy

Pro objednání výukového programu s dostatečným předstihem kontaktujte vyučující Ekocentra. V případě zrušení objednaného termínu méně než tři dny předem, si EC Cheb účtuje storno poplatek ve výši 300 Kč.

Program je určen vždy pro jednu třídu a jeho začátek i délku lze po předchozí domluvě přizpůsobit. Dopolední program zpravidla začíná v 9:00 a odpolední ve 12:30. Výuka probíhá v prostorách Malé farmy a učeben KSEV Cheb, včetně stájí, výběhů a pastviny, tomu je zapotřebí přizpůsobit obuv a oblečení dětí (tj. nejlépe nepromokavou obuv i oděv). Pro svačinu je k dispozici vytápěná učebna. Lektor je zodpovědný za obsah programu, který se může individuálně přizpůsobit. Odpovědnost za děti nese pedagog.

Poplatek za program je vybírán na místě spolu s vyplněnou prezenční listinou. Prezenční listina je ke stažení zde.

 

1. Malým farmářem

Anotace programu: V průběhu prohlídky farmy se děti seznámí se všemi jejími obyvateli a získají informace o jejich životě a původu jednotlivých druhů. Řekneme si o významu hospodářských zvířat pro člověka a o tom, jak je chovat, aby byla zdravá a měla důstojný a spokojený život. Kromě toho si děti na vlastní kůži vyzkouší, jaké je to být opravdovým chovatelem a co všechno to vlastně obnáší. 

Délka programu: cca 2 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 30 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

2. Babka kořenářka

Anotace programu: Léčivé rostliny se od dávných dob používají na všechny možné druhy neduhů. Při výukovém programu se seznámíme s různými druhy bylin, s jejich pěstováním, sběrem, účinky a použitím. Ukážeme si, jak byliny sušit a připravit z nich léčivý přípravek. Uvaříme si léčivý čaj a ukážeme si přípravu bylinné mastičky, kterou si děti odnesou domů.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

3. Hrajeme si na zahradě

Anotace programu: Zahradničení má v českých zemích hlubokou tradici. Žáci se u nás seznámí s historií zahradničení, se základními druhy ovoce a zeleniny, se základními zahradnickými pracemi a vyzkouší si práci se zahradním nářadím. Společně si zasadíme do malého květináče semínko, které si děti odnesou domů k vypěstování. Pro tento výukový program jsou ideální jarní měsíce. 

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

4. Odpadománie

Anotace programu: Třídění odpadu je návyk, který by měly děti získávat už od útlého věku. Cílem výukového programu je prohloubení znalostí v oblasti třídění a recyklace odpadu a získání osobní zkušenosti formou her a tvoření. Vyzkoušíme si využití odpadového materiálu, jako jsou PET-lahve, papírové ruličky, CD, plechovky, apod.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

5. Mléko není jenom mléko

Anotace programu: Žáci se seznámí se základními druhy zvířat, které chováme pro mléko. Povíme si něco z historie chovu dojných zvířat a podmínkách, ve kterých se cítí dobře. Zjistíme, z čeho se mléko skládá, jaký význam má pro lidské zdraví a jaké výrobky se z něj dají vyrobit. Děti si pak zpracování mléka názorně vyzkouší a domů si odnesou vlastnoručně vyrobený domácí sýr.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

6. Jak na louce vyrostl svetr

Anotace programu: Povíme si o zvířatech a rostlinách, které jsou člověkem od nepaměti využívány k textilním účelům. Budeme se podrobněji zabývat chovem a potřebami ovcí a tím, jak jsou člověkem využívány. Zkusíme si také, jak se zpracovává surová ovčí vlna od praní až k hotovému výrobku. Nakonec si děti vyrobí talisman z česance ovčí vlny.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

7. Zasaď třeba chleba

Anotace programu: Na pokusných políčkách si děti prohlédnou základní druhy pěstovaných obilovin, naučí se je rozeznávat a popsat jejich stavbu. Povíme si o jejich významu pro člověka, i jak se tyto rostliny pěstují a sklízí. Součástí programu je i představení pravěkých způsobů zpracování obilovin, které si děti ve skupinkách vyzkouší. Každý si pak zadělá a upeče vlastní bochníček chleba, který si po vychladnutí může odnést domů.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

8. Poklady z přírody

Anotace programu: Povíme si o přírodních materiálech, jejich rozpoznání a možnostech využití protvorbu. V neposlední řadě nás bude zajímat, co pro nás znamená příroda a jak je důležité ji chránit. Seznámíme se také s pojmem ,,ekologická stopa“.
Vlastnoručně vytvoříme dekorace či malé dárečky z materiálů, které jsou v přírodě v daném ročním období.

 Délka programu: cca 2 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

9. Mýdlová bublinka

Anotace programu: Po úvodním povídání o základních hygienických návycích u lidí i zvířat se zaměříme na běžně dostupné suroviny, ze kterých se dá vyrobit domácí šampon, saponát nebo prací prášek. Žáci si následně vyzkouší na vlastní kůži, jak náročné bylo ruční praní prádla. Závěrem si každý vyrobí vlastní mýdlo pomocí rozehřáté mýdlové hmoty, barviv, vůní, bylinek a drobných dekorací.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

10. Počasí nad úlem

Anotace programu:  Výukový program je zaměřen na chov včel a meteorologické vlivy které na ně působí. Třída bude rozdělena na dvě poloviny, které se na stanovištích střídají. První skupina si obleče ochranné pomůcky a bude jí názorně předvedena práce se včelstvem. Druhá skupina si mezitím formou týmové práce vyzkouší měření moderním meteorologických vybavením. Kvůli nutnosti dělení, nemůže souběžně probíhat jiný program. Vhodné pro jednu třídu (cca 25 žáků). U programu je nutné zohlednit aktuální počasí, které ovlivňuje chování včelstva a práci včelaře. 

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

11. Život pod nohama

Anotace programu: Výukový program je zaměřený na půdní obal Země. Žáci si pomocí badatelských metod sami vyzkouší mechanickou, chemickou a biologickou analýzu půdy a půdního profilu. Podíváme se na půdu v terénu, na vznik humusu, degradaci půdy a na správné zpracování půdy. Žáci budou v nakopaných vzorcích hledat půdní edafon, který si následně prohlédnou pod binolupou. Učitelský doprovod obdrží tematickou publikaci.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

12. Tekoucí život

Anotace programu: Při výukovém programu probereme význam vody v přírodě, její vznik, koloběh, složení a chování. Bude nás zajímat, jak máme s vodou hospodařit a jak ji chránit. V rámci badatelské činnosti budeme odebírat různé vzorky vody a zkoumat jejich specifické vlastnosti. Zjistíme také, jaké organismy v různých vodách žijí a prohlédneme si stavu jejich těla pod binolupou. Učitelský doprovod obdrží tematickou publikaci.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

13. Rostliny v zemědělské krajině 

Anotace programu: Při výukovém programu se žáci dozvědí o světě rostlin využívaných v zemědělství a zemědělské krajině. Seznámí se s jejich základními druhy, stavbou, pěstováním, škůdci, sklizní i zpracováním konečného produktu. Za vhodného počasí si žáci vyzkouší jednoduché zemědělské práce a nástroje na zpracování půdy.  

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

14. Živočichové v zemědělské krajině 

Anotace programu: Výukový program je zaměřený na divoká a domestikovaná zvířata, která souvisí se zemědělstvím a zemědělskou krajinou. Žáci se seznámí s druhy divokých živočichů, které zemědělskou krajinu vyhledávají i s mnoha druhy hospodářských zvířat, jež jsou v zemědělské krajině chovány. Součástí výukového programu mohou být i terénní exkurze s dalekohledy.

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

15. Moudrost lesa

Funkce lesa v krajině je nezastupitelná. Povíme si o lesním společenství, významu lesa a zajímavostech z této říše. V interaktivní hře se děti seznámí
se stopami lesních zvířat a také se vyzkouší z poznávání běžných druhů stromů. Jako badatelé provedeme enviroexperiment s mechy. Na závěr si
děti vyrobí a odnesou šiškového skřítka.

Délka programu: 2h MŠ, 3h ZŠ 1.- 4. ročník 

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena:  MŠ 30 Kč/os, ZŠ 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

16. Zvířečtina, aneb řeč zvířat

V tomto novém výukovém programu nahlédneme do vědní disciplíny zabývající se chováním živočichů – etologie. Zjistíme, jakým způsobem se zvířata projevují, proč je důležité porozumět řeči zvířat. Žáci v roli vědců na základě vlastního pozorování budou sepisovat zjednodušený etogram. Také se dozví, co znamená životní pohoda zvířat (welfare). Na závěr mohou žáci prezentovat své výsledky, poznatky a diskutovat na dané téma.

Délka programu: 2h - 3h 

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena:  MŠ 30 Kč/os, ZŠ 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

17. Předvánoční tvoření

Anotace programu: Vánoční vyrábění je u nás ve znamení klidu a pohody. Uvaříme si teplý bylinkový čaj, zapálíme voňavého františka, popovídáme si o symbolice Vánoc a společně se naladíme do předvánoční atmosféry. Nechybí ani připomenutí staročeských zvyků a tradic. Děti si upečou a ozdobí cukroví, vyrobí si pěknou vánoční dekoraci a ve zbylém čase navštíví zvířátka na statku.

Délka programu: cca 3 hodiny

Cena: 60 Kč/os.

Termín: celý prosinec

OBJEDNAT PROGRAM

 

18. Velikonoční tvoření 

Anotace programu: Na statku je nejvíce živo právě na jaře, kdy se příroda probouzí a rodí se nová mláďata. Před Velikonocemi si u nás popovídáme o velikonoční symbolice a připomeneme si krásné tradice, jako je pletení pomlázky nebo barvení a zdobení vajíček. Při prohlídce statku seberou děti vajíčka, která si s pomocí různých technik ozdobí. Společně si pak vyrobíme velikonoční dekoraci.

Délka programu: cca 3 hodiny

Cena: 60 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

19. Ptačí svět

Anotace programu: V tomto novém výukovém programu nahlédneme do ptačí říše. Naučíme se rozpoznávat základní druhy ptáků podle vzhledu i jejich hlasu. Dozvíme se o jejich způsobu života. V neposlední řadě nás bude zajímat, jak můžeme ptákům pomoci a také jak je ochránit. Jako praktickou činnost si zkusíme vyrobit ptačí příkrm.

 Délka programu: cca 2 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 40 Kč/os.

OBJEDNAT PROGRAM

 

Dotazy

Pro objednání výukového programu s dostatečným předstihem kontaktujte vyučující Ekocentra.

 

Malým farmářem