Publikace v pdf

Zde může nalézt publikace v pdf formátu ke stažení. Upozorňujeme, že tyto soubory se nenalézají na našem serveru, ale po kliknutí na název publikace budete přesměrováni na původní adresu. V případě že naleznete nefunkční odkaz, prosíme, uvědomte nás o tom. Seznam odkazů budeme smozřejmě průběžně doplňovat.

Název publikace   Zdroj
     
Agroturistika na ekofarmách - jak na to   MZ ČR
Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management   Calla
Boj s akátem - metodický list   Institut Daphne ČR
Bolševník velkolepý - Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu   Forest & Landscape Denmark
Břehule říční praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR   Calla
Břehule říční v jižních Čechách   Calla
Co vyprávějí šumavské smrčiny   Správa NP a CHKO Šumava
České perverzní dotace - Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí   Zelený kruh
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví   Český geologický ústav
Doupovské hory - klenoty květeny a živočišstva   www.přírodakarlovarska.cz
Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi   Calla
Ekologické zemědělství a biodiverzita   Bioinstitut
Ekologie obnovy narušených míst I.    Živa
Ekologie obnovy narušených míst II.    Živa
Ekologie obnovy narušených míst III.    Živa
Ekologie obnovy narušených míst IV.    Živa
Ekologie obnovy narušených míst V.    Živa
Chaos, mozaika a trochu nepořádku   Calla
Chemické látky v životním prostředí a zdraví   ČSOP Veronika
Ježci   ČSOP Veronika
Když nastanou deště   ČSOP Veronika
Metodika sledování výskytu plazů v České republice   ČSOP Veronika
Místa pro přírodu na Vaší farmě   Bioinstitut
Naučné stezky Karlovarského kraje   KČT
Obnova travních porostů regionální směsí.   ČSOP Bílé karpaty
Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management   Sagittaria
Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management   Sagittaria
Ochrana netopýrů   ČSOP Veronika
Ochrana obojživelníků   ČSOP Veronika
Ochrana přírody v ekologickém zemědělství   Bioinstitut
Ovce a kozy v ekologickém zemědělství   FOA
Ovocné dřeviny v krajině   ČSOP Veronika
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích   VURV
Pískovny v krajině I.   Calla
Pískovny v krajině II.   Calla
Praktický rádce pro účast ve správních řízení   Calla
Průvodce praktickou ekologickou výchovou    Rezekvítek
Přírodní čištění vody    ČSOP Veronika
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I.    ÚHUL
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha II.    ÚHUL
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha III.    ÚHUL
Rekultivace blízké přírodě   ČSOP Pozemkový spolek Hády
Rešerše zahranicních strategických dokumentu, které mají vztah k problematice invazních rostlin   Institut Daphne ČR
Rostliny ve svitu evropských hvězd   Sagittaria
Rozptýlená zeleň v krajině a zemědělská dotační politika   MZ ČR
Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě - tržné rány v krajině a jak je léčit    ČSOP Pozemkový spolek Hády
Sezóní kalendář ovove a zeleniny    ČSOP Veronika
Služby přírody   ČSOP Veronika
Stanovisko pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity k otázce regulace kůrovcové gradace v Šumavském národním parku    
Staré krajové odrůdy ovocných dřevin - metodická příručka    ČSOP Samamandr
Stav ptactva České republiky 2009   ČSO
Stromy a hmyz   Calla
Stromy v krajině a ve městě   Calla
Těžebny nerostných surovin a deponie materiálů jako lokality rostlinných druhů a společenstev   Ústav pro ekopolitiku
Tvary v živé přírodě   ČZU
Tvorba nové krajiny na Sokolovsku.    Sokolovská uhelná a.s.
Ty zmije   MŽP ČR
Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 – 2007 Analytická a případová studie   ČSOP Vlašim
Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny   ČSOP Vlašim
Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany   Calla
Vytvořte si zahradní broukoviště   Calla
Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech   Správa NP Podyjí
Žížaly a jejich význam pro zlepšování kvality půdy   Bioinstitut