Drobečková navigace

Úvod > Ekocentrum > Projekty: Ptačí svět (SFŽP a MŽP) > Malá farma (OPVK)

logo eu

Malá farma/CZ.1.07/1.1.18/02.0021 "Malá farma"

Krajské středisko ekologické výchovy v Cheb v současné době realizuje projekt OPVK s názvem "Malá farma". 

Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků týkajících se udržitelného rozvoje prostřednictvím tvorby a realizace vzdělávacích programů a pomůcek. Součástí projektu je i vybavení objektu Malé farmy a realizace vzdělávacích aktivit. Místem realizace projektu jsou prostory Malé farmy, kde jsou chována hospodářská zvířata vybraná tak, aby byla využitelná pro co nejširší záběr výukových programů. Žáci se během výukových programů seznámí se základními chovatelskými pojmy, chovem zvířat v současnosti i historii, a také zpracováním některých produktů. Součástí programů jsou i demonstrace vlivu zemědělství na krajinu i životní prostředí, včetně seznámení s biodiverzitou zemědělské krajiny či dopady eutrofizace. Každý z programů zahrnuje rovněž praktickou činnost žáků, od jejich spoluúčasti na péči o zvířata, přes zpracování živočišných produktů po jednoduché metody analýz půdy a vody či oceňování stavu krajiny.

Aktuálně je pro žáky vytvořeno několik výukových programů, které spojují dohromady odborné teoretické znalosti o daných tématech a praktickou výuku zážitkovou formou.

Jedná se o tyto programy:

"Malým farmářem" - výukový program pro I. a II. stupeň ZŠ. Žáci se při výuce dozví základní informace o hospodářských zvířatech, která máme na Školním statku. Dozvědí se o jejich chování a péči o ně, o historii chovu a jednotlivých produktech. Žáci jednotlivá zvířata uvidí, zkusí se o ně postarat, mohou si je pohladit, připraveny jsou různé herní aktivity, související s tématem. Programy jsou vytvořeny ve třech klonech zohledňujících věk žáků: pro 1. třídu, pro 2. a 3. třídu a 4. a 5. třídu.

Zde si stáhnete pracovní list pro 1.-3. třídu

Zde si stáhnete pracovní list pro 4.-5. třídu

"Mléko není jenom mléko" - výukový program zaměřený na jednu z nejdůležitějších potravin, kterou mléko bezesporu je. Obsahem výukového programu jsou informace o hospodářských zvířatech chovaných pro mléko, o mléce z hlediska složení i významu pro lidský organismus, o mléčných produktech a jejich výrobě. Žáci uvidí výrobu sýřeniny a sami se vyrobí čerstvý sýr ze surového kravského mléka. Program je vhodný pro I. i II. stupeň.

Zde si stáhnete pracovní list.

"Jak na louce vyrost svetr" - výukový program zaměřený na ovce a zpracování vlny. Žáci se během VP dozví mnoho informací o zvířatech a plodinách, které člověk využívá pro výrobu textilií. Seznámí se s metodami a nástroji tkaní, uvidí a vyzkouší si kolovrat a tkalcovský stav a nakonec si sami vyrobí malou vlněnou "hračku" pomocí metody mokrého plstění. Program je vhodný pro I. i II. stupeň.

Zde si stáhnete pracovní list.

"Upeč třeba chleba" - výukový program zaměřený na poznávání obilovin ze všech možných aspektů. Žáci se dozví o mnoha různých druzích plodin, které se u nás i ve světě pěstují pro zrno, o jejich botanice, významu pro výživu i o produktech, které se z těchto plodin vyrábí. Žáci si sami zkusí umlít mouku na "pravěký" způsob a upečou si malý bochníček chleba z domácího žitného kvásku.

Zde si stáhnete pracovní list.

"Život pod nohama" - výukový program je zaměřený na svět půdy a jeho význam. Žáci se při výukovém programu dozví, co to půda je, jakou má stavbu a složení, jak půda vzniká a jak obrovský má pro nás a pro život na zemi význam. Součástí výukového programu jsou badatelsky orientované experimenty, které umožňují žákům detailněji prozkoumat svět půdy z různých aspektů. Po účasti obdrží učitel metodickou publikaci Život pod nohama, kterou bude moci využít ve výuce.

Zde je publikace ke stažení.

"Tekoucí život" - výukový program je zaměřený na svět vody na Zemi. Žáci se při výukovém programu dozví, co to voda je, jakou má stavbu a jaké zvláštnosti, dozví se o formách vody a jejím koloběhu na Zemi i o tom, jaký má pro nás a pro život na zemi voda význam. Součástí výukového programu jsou badatelsky orientované experimenty, které umožňují žákům detailněji prozkoumat svět vody z různých aspektů.

Zde je publikace ke stažení. 

"Rostliny a houby v zemědělské krajině" - výukový program, při kterém se žáci dozví o světě rostlin v zemědělství a zemědělské krajině. Dozví se o divoce rostoucích rostlinách, ale i o jednotlivých plodinách, které se v zemědělství pěstují. Součástí výukového programu jsou buď terénní exkurze, nebo didaktická herní aktivita, při které se žáci hravou formou učí o zemědělských plodinách.

Zde je publikace ke stažení.

"Živočichové v zemědělské krajině" - výukový program zaměřený na divoká a domestikovaná zvířata, která souvisí se zemědělskou krajinou. Žáci se seznámí s druhy divokých živočichů, které zemědělskou krajinu vyhledávají i s mnoha druhy hospodářských zvířat. Součástí výukového programu jsou terénní exkurze s dalekohledy.

Zde je publikace ke stažení.

 

Výukové programy jsme spustili od dubna 2013 a k této chvíli (říjen 2016) nás již navštívilo 9657 žáků z mnoha škol Karlovarského kraje. Níže uvádíme několik odkazů s fotografiemi z návštěv:

ZŠ Stará Voda                                                        http://jendaku.rajce.net/ZS_Stara_Voda_-_Ekocentrum_Cheb_5._10._2016

ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary, třída 2.B                   http://www.zstruhlarska.cz/index.php/2013/04/1498/

ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary, třídy  5.A, 5. B     http://www.zsruzovyvrch.eu/home/skola/1-stupen/ekofarmauchebu

ZŠ Běžecká, Sokolov                                              http://www.zs-sokolov.cz/archiv12-13/farma/farma-2013.htm

ZŠ, MŠ Vančurova, Karlovy Vary                            http://www.specskoly.cz/van/evvo/evvo_akce.htm

ZŠ Dukelská, Kraslice                                              http://www.zs2kraslice.cz/clanky/skolni-akce/990-2012-13-2-a-na-ekofarme/

                                                                                  http://www.zs2kraslice.cz/clanky/skolni-akce/974-2012-13-9-a-na-farme/

ZŠ praktická, Bochov                                                http://www.zspbochov.cz/skolni-statek-cheb-cs.html

 

 

Děkujeme všem učitelům i žákům, že nás navštívili a budeme se těšit na opětovné shledání.