Ekocentrum Cheb
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
Zemědělská výroba
Praktická výuka
logo
logo
logo
Domů
Drobečková navigace

Domů > Ekocentrum Cheb > Infocentrum a knihovna > Infocentrum

Infocentrum

Pro potřeby škol i veřejnosti je zatím online otevřené informační a poradenské centrum Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy. Zaměřujeme se na otázky související s přírodopisem, ekologií, ochranou životního prostředí, environmentální výchovou, chovem malých hospodářských zvířat a pěstováním zemědělských plodin. Pokud se nás chcete něco zeptat, neváhejte nás oslovit.

Ekologie, odpady, ochrana přírody, chov hospodářských zvířat - Ing. et Bc. Pavla Tochorová

 

infocentrum