Ekocentrum Cheb
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
Zemědělská výroba
Praktická výuka
logo
logo
logo
Domů
Drobečková navigace

Domů > Ekocentrum Cheb > Projekty > Malá farma a život kolem ní (SFŽP a MŽP)

Malá farma a život kolem ní

Projekt „Malá farma a život kolem ní“ zahrnuje přípravu a realizaci výukových bloků zaměřených na životní prostředí, vztah k živočichům a péči o ně. Jedná se o soubor dvou výukových programů. Jeden zcela nový výukový program, který spojuje nauku o počasí a o životě včel s názvem „Počasí nad úlem“, který je zaměřen zejména na žáky od 4. tříd ZŠ až po žáky středních škol. Druhý výukový program je zaměřen na děti MŠ a 1-3. třídy ZŠ. Program „Za zvířátky na farmu 2“ je inovovaný výukový program, který hravou formou učí děti jak pečovat o různá zvířata a jak se k nim chovat. 

Za zvířátky na farmu 2

Děti se zde hravou formou seznámí s chovanými druhy a jejich hospodářských využitím, naučí se chovat u zvířat a vyzkouší si i přímou péči a krmení. Získané vědomosti si děti prověří pomocí jednoduché hry, kde je třeba k jednotlivým tvrzením správně přiřadit samolepku zvířete. Na závěr děti popíšou své zážitky, nové dovednosti a vědomosti do připravených pohlednic. 

Délka programu: cca 2,5 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 20 Kč/os.

Objednávky: Ing. et Bc. Pavla Tochorová, tel.: 739 322 497, email: tochorova@sscheb.cz

Počasí nad úlem

Anotace programu:  Zcela nový výukový program je zaměřen na chov včel a meteorologické vlivy které na ně působí. Třída bude rozdělena na dvě poloviny, které se na stanovištích střídají. První skupina si obleče ochranné pomůcky a bude jí názorně předvedena práce se včelstvem. Druhá skupina si mezitím formou týmové práce vyzkouší měření moderním meteorologických vybavením. 

Délka programu: cca 3 hodiny

Délku a náplň programu je možné po dohodě upravit.

Cena: 30 Kč/os.

Objednávky: Ing. et Bc. Pavla Tochorová, tel.: 739 322 497, email: tochorova@sscheb.cz

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

SFZP_logo.jpg  

                 www.sfzp.cz                            

 MZP_logo.jpg     

               www.mzp.cz